Co roku na przełomie lipca i sierpnia Basznia Dolna kipi wręcz szumem rozmów, dźwiękami i zapachami, niemal jak główne ulice Nowego Jorku. Przyjeżdżają tutaj miłośnicy Kresów, turyści i miejscowi smakosze, miłośnicy rękodzieła, muzyki, kulinariów. To także miejsce spotkania z ludźmi, rodzinnych wyjazdów i odpoczynku. Festiwal Dziedzictwa Kresów od lat przyciąga tysiące ludzi i stał się już ważną datą w kalendarzu imprez na Podkarpaciu. Festiwal to liczne atrakcje i ciekawe wydarzenia w kilku lokalizacjach, to atrakcje zarówno dla dorosłych, jak dla najmłodszych, to miejsce spotkania z miastami partnerskimi, melanż kultur, języków, smaków, zapachów.

Tegoroczna edycja trwała od 26 lipca i zakończyła się finałowym festynem, koncertem i gotowaniem w niedzielę 5 sierpnia. Kilkadziesiąt imprez na które złożyły się koncerty, wieczory poetyckie, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, było II Forum – „Polacy na Wschodzie”, czyli spotkanie poświęcone współpracy organizacji polskich działających na Ukrainie, Białorusi i Litwie z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i środowiskami kresowymi w Polsce w działaniach na rzecz zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, zabrzmiało w Filharmonii Podkarpackiej Oratorium Wołyńskie „Kres Kresów” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego z Chórem mieszanym pod dyrekcją Elżbiety Krzemińskiej i śpiewem Anna Jurksztowicz. Obecnie Festiwal to także kilka miejscowości i miast zaangażowanych w tę inicjatywę, od Lubaczowa, Baszni Dolnej, Cieszanowa, Oleszyc, Horyńca Zdroju, po Rzeszów i Zamość.

Wielki finał to przede wszystkim kulinaria i muzyka. W niedzielę 5 sierpnia odbyły się konkursy kulinarne: „Kresowe Jadło” oraz „Najlepsza potrawa na bazie miodu”, a gwiazdą gotującą był Tomasz Jakubiak, finał to także stoiska rodzimych przedsiębiorców w ramach „Rodzinnych Smaków Podkarpacia” oraz I Święto Podkarpackiego Proziaka.

Otwarcia Wielkiego Finału dokonali wójt gminy Lubaczów oraz przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego Jerzy Cypryś, który mówił o szczególnym miejscu Festiwalu Dziedzictwa Kresów w planach i działaniach marszałka województwa Władysława Ortyla i Samorządu Województwa. Festiwal powstał z pasji i chęci działania mieszkających tu ludzi. Za tę pasję i serce wkładane w ożywianie tych terenów, za tworzenie tu miejsca, do którego chce się przyjeżdżać serdecznie i z głębi serca dziękuję. Jeśli widzimy pasję i pracę to jako Samorząd Województwa zawsze popieramy takie inicjatywy – mówił przewodniczący sejmiku.

Przewodniczący wraz z wójtem dokonali także wręczenia nagród w konkursach kulinarnych. Na zakończenie przewodniczący Cypryś wręczył wójtowi Kaplowi szklanego anioła z Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie jako podziękowanie za podtrzymywanie inicjatyw, które ożywiają ten region i przypominają o dziedzictwie Kresów, a znakiem tego ożywiania – które każdy czuje tu przyjeżdżając – jest właśnie anioł. Dla Telewizji Rzeszów wywiadu o znaczeniu Festiwalu dla regionu opowiadał marszałek Władysław Ortyl.

Obecny był Radny Województwa Marek Ordyczyński.

Wielki finał zakończył się koncertem Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem.

Tekst i fot. Izabela Fac/Kancelaria Sejmiku