Rozwój zawsze musi mieć na celu dobro każdego mieszkańca, on ma być podmiotem, a nie przedmiotem wszelkich działań zmierzających do zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju. W centrum każdej decyzji i każdego podejmowanego przedsięwzięcia musi zawsze znajdować się człowiek, dla którego działania samorządów oraz wszystkich osób związanych z samorządami mają być wsparciem i pomocą. Mądra polityka samorządów i współdziałanie z mieszkańcami są gwarantem zmian, rozwoju i coraz mocniejszej pozycji regionu wobec innych części Polski. Wspieranie inicjatyw mieszkańców z różnych zakresów życia społecznego i gospodarczego, ich zaangażowania w życie regionu poprzez rozwój organizacji obywatelskich, a zarazem realizacja ochrony praw osób potrzebujących wsparcia są nieodzownym elementem właściwego funkcjonowania każdego samorządu. Ma on być dla wszystkich mieszkańców partnerem w dążeniu do coraz lepszego rozwoju regionu, a nie konkurentem i czymś, co przeszkadza w „realizacji zadań samorządu”.

Samorząd bez człowieka nie jest samorządem, ponieważ został stworzony do tego, aby być jak najbliżej ludzi, musi swoje działania realizować tylko i wyłącznie w oparciu o nich. Rozwój musi być efektem dialogu ze społeczeństwem, które doskonale potrafi zdefiniować swoje potrzeby. Adresatem ich ma być samorząd, który będzie wspomagał realizację tych potrzeb. Celem tego współdziałania jest coraz wyższa jakość życia mieszkańców, zmniejszane dystansu rozwojowego wobec innych regionów kraju, a z czasem coraz silniejsza i niekwestionowana pozycja lidera rozwoju wśród województw Polskich Wschodniej.

Województwo podkarpackie to powiązanie nowoczesnego i prężnie rozwijającego się regionu Europy Środkowej z tymi aspektami dziejów i dziedzictwa kulturowego, które potwierdzają ciągłość tutejszych procesów społeczno-gospodarczych lub stanowią ich genezę. Rdzeniem dziedzictwa Podkarpacia jest szeroko pojęta przedsiębiorczość, myśl techniczno-wynalazcza i przedsięwzięcia industrialne oraz aktywność mieszkańców regionu na polu społeczno-obywatelskim i ekonomicznym. Wszechstronny zrównoważony rozwój województwa podkarpackiego to z jednej strony właśnie sięganie do wielokulturowego, regionalnego dorobku przedsiębiorczości i wynalazczości, opieka nad dziedzictwem kulturowym i pielęgnowanie dorobku przeszłości, z drugiej nadawanie kierunków rozwoju współczesnej gospodarki wraz ze wsparciem inicjatyw obywateli i przyciąganiem inicjatyw z zewnątrz regionu.