Urodziłem się 13 marca 1966 r. w mieście nad Wisłokiem – w Rzeszowie. Dzieciństwo spędzone w rodzinnej Białej (w latach 70-ych włączonej do Rzeszowa) i Drabiniance to wspaniałe lata, moc wspomnień, rodzinnych spotkań, lata szkoły. Często wracam do tamtych lat, lubię powspominać, bo to pokazuje, skąd człowiek jest, jakie są jego korzenie, dokąd zmierza. Szkoła podstawowa w Białej a później I Liceum Ogólnokształcące im ks. S. Konarskiego w Rzeszowie to czas kształtowania charakteru.

Ukończyłem historię na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, wiele lat pracowałem jako nauczyciel i dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa Kuli w Rzeszowie. Wychowanie młodzieży musi być pasją i trzeba to robić z największym oddaniem, wyczuciem, bo tak naprawdę to jest wielka odpowiedzialność. Jak młode pokolenie ukształtujemy, jakie przekażemy im wartości, to od tego będzie zależała przyszłość nas wszystkich.

Ciekawym rozdziałem mojego życia zawodowego było dziennikarstwo. Pracowałem jako dziennikarz Wydawnictwa A-Z Dziennik Obywatelski oraz w dzienniku Super Nowości. Tu jest szczególna odpowiedzialność za słowo, za to, co chcemy przekazać innym. Przekazać, a nie zmanipulować.

W działalności zawodowej pełniłem funkcje wicekuratora oświaty w Rzeszowie oraz wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, byłem pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Obecnie jako Wojewódzki Komendant Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie wraz moimi współpracownikami na terenie całego województwa staram się podpowiadać młodym ludziom drogę zawodową i pokazywać, że każdy ma talent i pasję.

W działalności społecznej w latach 2010-2014 byłem Radnym Miasta Rzeszowa – Przewodniczącym Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi i Organizacjami Pozarządowymi, od 2014 r. jestem Radnym Województwa Podkarpackiego, byłem Przewodniczącym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz przewodniczącym Klubu Radnych PiS. Od 25 stycznia 2016 r. pełnię funkcję Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Jest także członkiem Rady Programowej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz członkiem Rady Społecznej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Fakt szerokiej współpracy z różnymi instytucjami i środowiskami spowodował szereg wyróżnień. Minister Obrony Narodowej przyznał mi Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju, zaś  Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej „Złotą Odznakę Honorową”. Otrzymałem też Odznakę Honorową „Za zasługi dla turystyki”. Minister Edukacji uhonorował mnie „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji   medalem „Za Zasługi dla Policji”.