Zapraszam do kontaktu i do zadawania pytań, może też z czasem dyskusji. Czekam na Wasze spostrzeżenia i opinie o tym co się dzieje w naszej Małej Ojczyźnie. Wspólnie najlepiej się szuka rozwiązań i pomysłów.