W godzinie „W”, w godzinie wybuchu Powstania Warszawskiego zatrzymuje się praktycznie cała Polska. Ale serca biją szybciej, myśli wracają ku tym, którzy kiedyś powiedzieli stanowcze „nie” okupantowi hitlerowskiemu. Zapłacili za to najwyższą cenę, bo cenę życia, okaleczonych rodzin, sieroctwa, a po zakończeniu wojny mieli być skazani na niepamięć. Jednak wbrew zamierzeniom narzuconej władzy pamięć trwała, świadkami byli ci, którzy przeżyli te 63 dni, ich rodziny, przyjaciele. Na straży pamięci stanęło społeczeństwo, które przez lata upominało się nie tylko o tamtych warszawskich bohaterów, ale też o żołnierzy AK,o Żołnierzy Wyklętych, groby, pomniki, szacunek i miejsce na kartach historii. I tak się stało.
W rocznicę wybuchu powstania w stolicy województwa zawyły syreny, a pod Pomnikiem Pamięci Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów miał miejsce uroczysty apel. W obchodach uczestniczyli posłowie Krystyna Wróblewska, Halina Szydełko, Wojciech Buczak i Andrzej Szlachta, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, przedstawiciele samorządu województwa wicemarszałek Bogdan Romaniuk oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, radny województwa Jacek Kotula. Po wystąpieniach odczytano apel poległych oraz oddano salwę honorową. Uroczystości zakończono złożeniem pod pomnikiem kwiatów i wiązanek.

Tekst i fot. Izabela Fac/Kancelaria Sejmiku